himiin element himiin negdel

Last Updated By zamiin.shand on 05/07/2012
26 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-99870-p-stylemargin-left-025in-margin-right-056in-text-indent-025in-margin-bottom-0in-background-none-repeat-scroll-0-0-fffffffont-color666666span-stylefont-family-times-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn1-span-span-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn448-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666span-stylefont-family-times-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-span-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666span-stylefont-family-times-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-span-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666font-facetimes-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-font-font-fontfont-color666666font-size3span-langmn-mn-span-font-fontfont-color666666span-stylefont-family-times-new-roman-mon-seriffont-size3span-langmn-mn-span-span-font-font-p.html

1.4,48л /х,н/-д хлор нь хэдэн грамм масстай вэ?

Answer:
a)  14
b)  14.2
c)  0.14
d)  15
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • zamiin shand

  Галоген нь байгаль дээр ....... байдлаар тохиолдоно.


  a)Дан
  b)Нэгдлийн
  c)Холимог
  d)Цэвэр
  b)Цэвэр
 • zamiin shand

  Галогены химийн онцлог шинжийг дурдвал:


  a)Устай урвалд орно  
  b)Идэвхигүй нь идэвхитэйгээ нэгдлээс нь түрнэ
  c)Идэвхитэй нь идэвхигүйгээ нэгдлээс нь түрнэ
  d)Шатаж дулаан ялгаруулна
  c)Шатаж дулаан ялгаруулна
 • zamiin shand

  Бүлгийн дагуу галогенуудын хайлах буцлах температур, харьцангуй молекул масс нь:


  a)Өөрчлөгдөхгүй
  b)Ихсэнэ
  c)Багасна
  d)Тогтмол
  b)Тогтмол
 • zamiin shand
  Азотын молекул хэдэн атомаас тогтдог вэ?
  a)Нэг
  b)Хоёр
  c)Гурав
  d)Туйлгүй ковалент
  b)Туйлгүй ковалент
Discussion Board
himiin element himiin negdel
himiin element himiin negdel
Quiz Taken:26 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Free Quiz Question From himiin element himiin negdel
Question: 1.4,48л /х,н/-д хлор нь хэдэн грамм масстай вэ?
Answer:
14
14.2
0.14
15