Kuizi Islam

Last Updated By Përparim Abdurrahmani on 11/12/2011
0 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-70516-sa-her-isa-alejhi-selam-permendet-ne-kuran.html

Sa her Isa alejhi selam permendet ne Kur'an?

Answer:
a)  A)25 herë
b)  B)32 herë
c)  C)5 herë
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • Answered in Kuizi Islam
  Sa hadithe ka transmetuar Aishja r.a.?
  a)A)2215
  b)B)2145
  c)C)2210
  c)C)2210
 • Answered in Kuizi Islam

  Cila kafshë i fryente zjarrit ku qe i hedhur Ibrahimi a.s ?

  a)A)Buburreci
  b)B)Gjarpri
  c)C)MIu
  d)D)Zhapiu
  d)D)Zhapiu
 • Answered in Kuizi Islam

  Në cilën ditë ka vdekur Ademi alejhi selam ?

  a)A) Të Martën
  b)B) Të Premten
  c)C) Të Shtunën
  b)C) Të Shtunën
 • Answered in Kuizi Islam
  Si është quajtur motra e Muhamedit salallahu alejhi ve selem nga gjiri?
  a)A) Shejma
  b)B) Rukije
  c)C) Ruvejda
  a)C) Ruvejda
 • Answered in Kuizi Islam
  Besëlidhja mes Allahut dhe të gjithë shpirtrtave të njerëzve quhet?
  a)A) Lithak
  b)B) Mithak
  c)C) Besatim
  b)C) Besatim
 • Answered in Kuizi Islam

  Kush e ka mbajtur shpatën e Muhamedit alejhi selam në Uhud ?

  a)A) Ebu Bekri r.a
  b)B) Ebu Duxhane r.a
  c)C) Omeri r.a
  b)C) Omeri r.a
 • Answered in Kuizi Islam

  Kush e ka dhën iden për hapjen e hendekut në betejën e hendekut?

  a)A) Selman Farisiu
  b)B) Amari
  c)C) Ebu Hurerja
  a)C) Ebu Hurerja
 • Answered in Kuizi Islam

  Sa sure gjinden në xhuzin Amme ?

  a)A) 35
  b)B) 32
  c)C) 34
  d)D) 36
  e)E) 37
  f)I) 38
  e)I) 38
 • Answered in Kuizi Islam

  Për cilin namaz i shtohet kjo pjes Ezanit "Essalatu hajrun minen-neun"?

  a)A) Të Drekës
  b)B) Të Ikindisë
  c)C) Të Sabahut
  c)C) Të Sabahut
Discussion Board
Kuizi Islam
Kuizi Islam
Quiz Taken:669 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Free Quiz Question From Kuizi Islam
Question: Sa her Isa alejhi selam permendet ne Kur'an?
Answer:
A)25 herë
B)32 herë
C)5 herë