დაზღვევა

Last Updated By na_go777 on 08/23/2011
22 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-50450--.html

დაზღვევა არის საშუალება

Answer:
a)  ჩემი გამდიდრებისთვის
b)  ჩემი რისკების მართვისთვის
c)  ჩემი გაღარიბებისთვის
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • na go777
  ადამიანს, რომელიც ყიდულობს სადაზღვევო პროდუქტს, ეწოდება
  a)დამზღვევი
  b)მზღვეველი
  c)ბენეფიციარი
  a)ბენეფიციარი
 • na go777
  თანხა, რომლის ფარგლებშიც წარმოშობილ ზიანს სადაზღვევო კომპანია არ აფინანსებს, ეწოდება
  a)ლიმიტი
  b)თანაგადახდა
  c)ფრანშიზა
  c)ფრანშიზა
 • na go777
  თახნა, რომლის ფარგლებშიც სადაზღვევო კომპანია ფარავს წარმოაშობილ ზარალს, ეწოდება
  a)ფრანშიზა
  b)ლომიტი
  c)თანაგადახდა
  b)თანაგადახდა
 • na go777
  თანხა, რომელსაც დაზღვეული იხდის ზარალის წარმოშობის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით წინასწარ შეთანხმებული პროპორციის მიხედვით?
  a)ლიმიტი
  b)თანაგადახდა
  c)პრემია
  b)პრემია
Discussion Board
დაზღვევა
Quiz Taken:22 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Author Information
na go777
Others Studying this Quiz
Free Quiz Question From დაზღვევა
Question: დაზღვევა არის საშუალება
Answer:
ჩემი გამდიდრებისთვის
ჩემი რისკების მართვისთვის
ჩემი გაღარიბებისთვის