T'a njohim Europen

Last Updated By Ismet Azizi on 04/01/2011
609 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-34120-lumi-m-i-gjat-n-evrop-sht.html

Maja më e lartë malore në Evrope është

Answer:
a)  Mont Blan
b)  Trigllavi
c)  jeravica
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Kryeqytet i Zvicrrës është:
  a)Zurihu
  b)Berna
  c)Bazeli
  b)Bazeli
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Berlini është kryeqytet i:
  a)Italise
  b)Gjermanise
  c)Frances
  b)Frances
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Çekia është vend i:
  a)tulipanave
  b)sheqerit
  c)duhanit
  b)duhanit
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Franca është vend i :
  a)djathit
  b)venës
  c)çokoladës
  b)çokoladës
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Lumi më i madh për nga sasia e ujit në Trojet Shqiptare është:
  a)Drini
  b)Shkumbini
  c)Buna
  c)Buna
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen

  Maja më e lartë në Alpet Shqiptare është:


  a)Gjeravica
  b)Hajla
  c)Jezerci
  c)Jezerci
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Liqeni më i madh në Gadishullin Ballakanik është:
  a)Liqeni i Ohrit
  b)Liqeni i Shkodres
  c)Liqeni i Prespes
  b)Liqeni i Prespes
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Liqeni i Plavës për nga gjeneza është liqe:
  a)Akullnajor
  b)Krasik
  c)tektonik
  a)tektonik
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Lumi i cili e ka marr emrin nga fjala shqipe i bardhë është:
  a)Lumi Drini i Bardhë
  b)Bistrica e Pejës(Lumbardhi i Pejës)
  c)Lumi Ibër
  c)Lumi Ibër
 • Ismet Azizi
  Answered in T'a njohim Europen
  Procesi dhe dukuria e veprimit të valëve të ujit të detit dhe të liqeneve në bregun e tyre quhet:
  a)Erozion
  b)Abrazion
  c)Alterim
  b)Alterim
Discussion Board
T a njohim Europen
T'a njohim Europen
Quiz Taken:609 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Free Quiz Question From T'a njohim Europen
Question: Maja më e lartë malore në Evrope është
Answer:
Mont Blan
Trigllavi
jeravica