Математикийн тест

Last Updated By b.ga_du on 03/27/2011
91 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-33200-1-5970-.html

1. 5970 мянга гэдэг тоо хэдэн тэгээр төгсөх вэ?

Answer:
a)  1
b)  3
c)  4
d)  5
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • b ga du
  Тоог 3-т хуваахад 2 ногдож, 2 үлдсэн бол энэ тоог ол.
  a)10
  b)8
  c)7
  d)6
  b)6
 • b ga du
  Тэгш өнцгийн гуравны хоёр нь ямар хэмжээтэй өнцөг байх вэ?
  a)120 градус
  b)80 градус
  c)60 градус
  d)50 градус
  c)50 градус
 • b ga du
  Миний насны хагас дээр 7-г нэмэхэд 12 жилийн өмнөх настай минь тэнцүү тоо гарна. Би хэдэн настай вэ?
  a)38
  b)36
  c)24
  d)19
  a)19
 • b ga du
  Өгсөн 4 цэгийг дайруулаад хэдэн ялгаатай шулуун татаж болох вэ?
  a)2
  b)4
  c)6
  d)8
  c)8
 • b ga du
  1 кв. см нь 1 кв.дм -аас хэдээр бага вэ?
  a)9 кв.см
  b)99 кв.см
  c)90 кв.см
  d)10 кв.см
  b)10 кв.см
 • b ga du
  у=4x бөгөөд 5у-2х=54 байв х-ийг олоорой.
  a)9
  b)8
  c)6
  d)3
  d)3
 • b ga du
  Урт уяаны хагасаар хэц татжээ. Үлдсэний хагасаар илгээмж боов. Үлдсэний тавны гурван хэсгийг хэрэглэсний дараа 20 см үлджээ. Анх хэдэн сантиметр урт уяа байсан бэ?
  a)200 см
  b)160 см
  c)400 см
  d)50 см
  a)50 см
 • b ga du
  Сүүлийн 2 цифрийн нийлбэр 6 байх гурван оронтой тоо хэд байх вэ?
  a)7
  b)9
  c)63
  d)70
  c)70
 • b ga du
  Дэлгэмэл өнцгийн хагас хэдэн градус вэ?
  a)180 градус
  b)90 градус
  c)60 градус
  d)75 градус
  b)75 градус
Discussion Board
Математикийн тест
Quiz Taken:91 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Author Information
b ga du
Others Studying this Quiz
Free Quiz Question From Математикийн тест
Question: 1. 5970 мянга гэдэг тоо хэдэн тэгээр төгсөх вэ?
Answer:
1
3
4
5