Монгол дээл

Last Updated By shinee_9974 on 05/09/2012
18 people took this quiz
 • Share
http%3A%2F%2Fwww.funnelbrain.com%2Fqc-100396--.html

Монгол үндэсний дээл ........ төрөл байна.

Answer:
a)  200
b)  400
c)  350
View as Flashcard Quiz
Related Quiz Content
 • shinee 9974
  Дээл эсгэх аргццдбг нэрлэнэ үү ?
  a)Голлож эсгэх , ухаж эсгэх , зөрүүлдэнэ
  b)Голлож эсгэх , зөрүүлдэх , давхарлаж
  c)ухаж эсгэх , давхарлах , голлож эсгэх
  a)ухаж эсгэх , давхарлах , голлож эсгэх
 • shinee 9974
  Монгол үндэсний гутал хэд орчим байдаг вэ ?
  a)20
  b)25
  c)35
  a)35
 • shinee 9974
  Монгол дээл зөрүүлдэж эсгэх материалын хэмжээг дугуйлна уу ?
  a)3.5 - 4.6м
  b)5 - 6м
  c)2.8 - 3 м
  a)2.8 - 3 м
 • shinee 9974
  Монгол үндэсний бүс хэдэн төрөл байдаг вэ ?
  a)9
  b)10
  c)12
  b)12
Discussion Board
Монгол дээл
Quiz Taken:18 people took this quiz
Rate this Quiz
Teams
Quiz does not belong to any team.
Quiz Tags
Tags not available.
Free Quiz Question From Монгол дээл
Question: Монгол үндэсний дээл ........ төрөл байна.
Answer:
200
400
350