loading

asas

Question:
ano ang tawag sa hukom na naituturing sa pinakamataas sa muslim
Answer:
kali
View as Flashcard Deck

About this Free Flashcard Deck

Last update by shekinahcastillo on 10/25/2010
  • Share
asas
asas
Total Views: 8718
Teams This Deck Belongs To
Deck does not belong to any team.
Flashcard Deck Tags
Others Studying this Deck
Free Flashcard From asas
Question: ano ang tawag sa hukom na naituturing sa pinakamataas sa muslim
Answer: kali